Mājas > Jaunumi > Nozares ziņas

Piesardzības pasākumi, lietojot manuālās šujmašīnas

2023-06-07

 

 

Lietojot amanuāla šujmašīna, ir svarīgi ievērot noteiktus piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu drošību un sasniegtu labākos rezultātus. Šeit ir daži piesardzības pasākumi, kas jāpatur prātā:

 

1.Iepazīstieties: Pirms manuālās šujmašīnas lietošanas izlasiet ražotāja sniegto lietošanas pamācību. Izprotiet iekārtas funkcijas, funkcijas un darbības procedūras.

 

2. Pareiza uzstādīšana: Novietojiet šujmašīnu uz izturīgas un stabilas virsmas. Pārliecinieties, vai tas ir droši noenkurots un darbības laikā nekustas.

 

3. Notīriet darba zonu. Uzturiet savu darba zonu tīru un brīvu no nekārtībām. Noņemiet visus priekšmetus, kas varētu traucēt vai traucēt šujmašīnas kustību.

 

4. Vītņošana: Pareiza mašīnas vītņošana ir būtiska vienmērīgai darbībai. Izpildiet rokasgrāmatā sniegtos norādījumus, lai pareizi vītinātu iekārtu, nodrošinot, ka vītne ir droši savā vietā un pareizi nospriegota.

 

5. Adatas izvēle: izvēlieties auduma veidam un biezumam atbilstošu adatu. Nepareizas adatas izmantošana var izraisīt sliktu šuvi vai auduma bojājumus.


  


6. Auduma sagatavošana: Sagatavojiet audumu, nospiežot vai gludinot to, lai noņemtu visas grumbas vai krokas. Tas nodrošina vienmērīgu un precīzu šūšanu.

 

7. Pirkstu novietošana: Šušanas laikā pievērsiet uzmanību pirkstu novietojumam. Turiet pirkstus tālāk no adatas un spiedpēdiņas, lai izvairītos no nejaušām traumām.

 

8. Mašīnas darbība: sāciet šūt lēnā un vienmērīgā tempā, pakāpeniski palielinot ātrumu, kad kļūstat ērti un prasmīgi. Izvairieties no pēkšņiem grūdieniem vai pārmērīga spēka, kas var noslogot iekārtu vai izraisīt auduma saraušanos.

 

9. Vītnes spriegojums: Uzturiet pareizu diegu spriegojumu visā šūšanas procesā. Nepareiza nospriegošana var radīt vaļīgas vai saspringtas šuves. Pielāgojiet spriegojuma iestatījumus atbilstoši dažādiem auduma veidiem.10. Barošanas avots: ja izmantojat elektrisko manuālo šujmašīnu, pārliecinieties, vai strāvas vads ir labā stāvoklī un pareizi iezemēts. Neizmantojiet pagarinātājus vai strāvas kontaktligzdas, kas nav piemērotas iekārtas jaudas prasībām.

 

11. Apkope: regulāri tīriet un ieeļļojiet mašīnu saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Glabājiet iekārtu tīru no plūksnām, putekļiem un gružiem, kas var ietekmēt tās veiktspēju.

 

12. Atvienojiet šujmašīnu pēc lietošanas: Vienmēr atvienojiet šujmašīnu pēc lietošanas vai veicot apkopes vai traucējummeklēšanas darbus. Tādējādi tiek novērsta nejauša aktivizēšana vai elektriskās strāvas apdraudējums.

 

13. Remonts un apkope: ja rodas kādas problēmas vai nepieciešams remonts, konsultējieties ar kvalificētu šujmašīnas tehniķi. Mēģinot remontēt iekārtu pašam, var rasties turpmāki bojājumi vai drošības risks.

 

Ievērojot šos piesardzības pasākumus, jūs varat droši un efektīvi izmantot manuālo šujmašīnu, vienlaikus sasniedzot optimālus izšūšanas rezultātus.